Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024

Miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý rằng trang web Ma Ngoáy chia sẻ kiến thức tổng hợp và các sáng tác văn học của chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác, độ tin cậy, hoàn thiện, hoặc tính thích hợp của thông tin được cung cấp. Hơn nữa, việc sử dụng thông tin trên trang web này là ở rủi ro và trách nhiệm của người sử dụng.

Chúng tôi là một nền tảng chia sẻ kiến thức và sáng tạo nơi người dùng có thể chia sẻ và tổng hợp các kiến thức và sáng tác văn học. Chúng tôi không kiểm duyệt, xác thực hoặc xác nhận tính chính xác của thông tin được cung cấp trên trang web này. Tất cả các nguồn thông tin được đưa ra chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là lời khuyên chuyên môn.

Người sử dụng được khuyến khích tự chịu trách nhiệm duyệt lại thông tin được cung cấp để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trước khi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Việc sử dụng thông tin sai lệch hoặc không chính xác có thể gây ra hậu quả không mong muốn và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được đăng tải bởi người dùng. Mọi thông tin, quan điểm, lời khuyên hoặc sáng tác văn học không phản ánh ý kiến ​​của chúng tôi và có thể không được kiểm duyệt hoặc theo dõi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính xác thực, độ tin cậy và tính hợp pháp của nội dung đó.

Chúng tôi không đảm bảo hoạt động liên tục, không bị gián đoạn hoặc hoạt động tự do từ mọi lỗi, virus, hoặc các thành phần có hại khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng những thông tin này.

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận và tuân thủ các điều khoản được nêu ở đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

Chúng tôi khuyến nghị người dùng thực hiện nghiên cứu và tra cứu độc lập để xác nhận tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin trước khi sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào.

Trân trọng,

Ban quản trị trang web